વિધવા છે

હું પ્રેમ જીવન અને લોકો

હું સુખ માંગો છો, હવે સમય છે.

તમે કરી શકો છો વખાણ

હેલો, હું છું ગુજરાતી હાલમાં દેશ સીરિયા માં છે. વર્ષો પહેલા હું છોડી હતી વિધવા, માંગો છો, અને હું તૈયાર છું શરૂ કરવા માટે એક નવા સંબંધ છે. શિક્ષણ શિક્ષક, હું પ્રેમ બાળકો છે. પ્રયાસ ક્યારેય હૃદય ગુમાવી છે, કારણ કે બધા કરવામાં આવે છે માટે સારી). હું સાથે રહેવા, મારા પુત્ર અને માતા-પિતા.

પુત્ર

યુવાન સુંદર છોકરી માટે જોઈ એક માણસ માટે ગંભીર સંબંધો, બનાવટ માટે કુટુંબ હું એક બાળક છોકરો નામના ડેનિયલ છે

About